ANKARA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ SÖYLEŞİLERİ

ANKARA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ SÖYLEŞİLERİ'nin Şubat ayı konuğu Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden Araştırmacı Sayın Arif TORUN olacaktır.
Sayın Arif TORUN bizlere "Devlet Arşivlerinde Mübadillere Ait Belgeler ve Temin Edilme Yolları” konusunda bir sunuş yapacaktır.

Tarih: 27 Şubat 2016, Cumartesi saat 12:30

Yer: Ankara Karamanlılar Derneği Salonu Mithatpaşa Caddesi No:56/1 Kızılay