Söyleşimiz Terapi Dergisinde


Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri belgeleri ışığında Mübadele ve Ankara Lozan Mübadilleri Derneği faaliyetlerini konuştuğumuz söyleşi TERAPİ Dergisi 14 Mart 2019 sayısında yayınlandı. Dergi dernek ofisinden tedarik edilebilir.