KINIYORUZ...


Ankara Lozan Mubadilleri Derneği olarak, toplumun herhangi bir kesimini ırk, din, dil veya her ne sıfatla olursa olsun ayrıma tabi tutan zihniyetleri kınıyoruz.