Mübadil Dernekleri Toplantısına Katıldık


Lozan Mübadilleri Vakfı öncülüğünde yapılan Mübadil Dernekleri toplantısına ALMD olarak katılım sağladık.

ALINAN KARARLAR
 

1. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübadil kuruluşları tarafından ortak bir bildiri hazırlanması, hazırlanan ortak açıklamanın mübadelenin yıldönümü anma etkinliklerinde kamuoyu ile paylaşılması. 

2.Mübadil kuruluşları tarafından yapılan sözlü tarih çalışmalarının tek elde toplanması ve internet ortamında yayımlanması,
 

3, Ortak bir yayın (dergi/gazete) çıkarılması. 4.
 

4.Türkiye'deki mübadil kuruluşlarının katılımıyla her yıl değişik bir mübadil yerleşiminde kitlesel MÜBADİL BULUŞMASI düzenlenmesi.
 

5. Mübadelenin yıldönümü nedeniyle pul basılması,
 

6. Her iki ülke mübadillerinin katılımı ile "Memlekete Mektuplar" adlı bir proje yapılması.
 

7. Mübadil kuruluşları arasında iletişimi sağlayacak bir ağ kurulması.
 

KİMLER KATILDI? 

Lozan Mübadilleri Vakfı adına; Başkan Arif Ümit İşler, Başkan Yardımcısı Tutku Vardağlı,Genel Sekreter Sefer Güvenç, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Mazlum ve Hakan Uzbek, Dış İlişkiler Direktörü Sula Aslanoğlu, Çatalca Mübadele Müzesi Müdiresi Müge Ürpek Toker, LMV Korosu Yöneticisi Nevin Uzsoy, Onur Üyesi İskender Özsoy, Ankara Lozan Mübadilleri Derneği adına; Necati Eyduran, Sertaç Cihan , Ayvalık Giritliler Derneği adına; Coşkun Tunçmen, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına; Ali Korkut, Mehmet Temizel, Ali Güney, Remazan Geylan, Büyük Mübadele Derneği adına; Nergis Şahin Eteke, Fethiye Muhacir Romanlar Sosyal Dayanışma Derneği adına; Salih Kocatepe, Giresun Lozan Mübadilleri ve Balkan Kültürü Araştırmaları Derneği adına. Nesrin Yücel, İzmir Giritliler Derneği adına; Adnan Kavur, Figen Kavur Lozan Mübadilleri Derneği (İstanbul) adına; Esat Halil Ergelen, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği adına; Hüseyin Zorlu, Mümin Yıldıztaş, Sarıyer Lozan Mübadilleri Derneği adına Hüseyin Avni Sönmez, Zehra Filiz Yerebasmaz, Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği adına; Hasan Giriz, Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği adına; Kenan Aral, Sevgi Aral, LMV Ege Bölge Temsilciliği adına; Nevil Gündoğdu, LMV Mudanya Temsilciliği adına Hasan Cumhur Aksan, Emir Doğan Savaş.