YUNANİSTAN'DA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ DAHA

Derneğimiz kurucu üyelerinden ikinci kuşak Grevena mübadili, Aycan YILMAZ'ın Klimataki (Eski adı Duvrunitsa) Köyünü ziyaretleri sırasında gördüğü, Müslüman Türk Mezarlığının çitle çevrilmesi ve Türkçe yazılı bir anıt-kitabe dikilmesi ile ilgili izlenimlerini daha önce yayınlamıştık. Aycan YILMAZ bölgede Kokkinia (Eski adı Subino) Köyünden de benzer bir haberin geldiğini bildirerek şunları söylüyor:

"Kokkinia köyü, mübadele ile benim de atalarımın geldiği eski adı Krifçi yeni adı Kivotos köyüne komşu bir köy olup, 3 km mesafededir. Defalarca gidip gördüğüm şirin bir köydür."

"Bu yıl içinde bulunduğumuz Mart ayında aynı Köyden sevgili dostum Yannis Trivenis örnek bir davranış göstererek ve masraflarını da kendisi karşılayarak Kokkinia Köyündeki Müslüman Türklerin anısına fotoğraflarda görülen kitabesi hem Türkçe ve hem de Yunanca olan küçük bir anıt mezar yaptırmış.
Selanik'te bir okulda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmakta olan Yannis Trivenis'in iki toplum (Türk ve Yunan) arasındaki dostluğu arttırıcı mahiyetteki bu örnek davranışından ve jestinden dolayı kendisini kutlar, teşekkür ederiz.
Daha önce bu köye komşu bir köy olan Klimataki Köyünde de Yorgos Karipidis isimli kişi aynı maksatla müslüman türklerin anısına küçük bir anıt mezar yaptırmıştı.
Müslüman Türklerin anısına mezar anıtı yaptırma konusunda bölgede köyler arasında adeta bir yarış başlamış durumda. Çünkü böldedeki diğer köylerde de mezar anıtı yaptıma konusunda hazırlıkların olduğu yönünde duyumlar almaktayım.
Bu örnek davranış dilerim, Yunanistan'daki diğer eski Müslüman Türk köylerindeki mezarlıklar ile yine Türkiye'deki eski Rum-Ortodoks köylerindeki mezarlıklar için de gösterilir."


Fotoğrafta Mübadeleden önce (1924 yılı) Yunanistan'ın Grevena Şehrine bağlı eski adı Subino yeni adı Kokkinia Köyünde yaşayan Müslüman Türklerin 1820 yılından 1924 yılına kadar gömüldükleri mezarlık yeri görülüyor.