DERNEK ANA TÜZÜĞÜMÜZ

Genel Kurulumuzda değiştirilen Dernek Ana Tüzüğümüz aşağıda sunulmuştur.