SELANİK'TE BİR TÜRK TEKKESİ

Derneğimizin kurucu üyelerinden Aycan YILMAZ'ın Haziran ayında Selanik'e gerçekleştirdiği gezinin notlarını yayınlıyoruz.

"Selanik'te Aristo Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığından emekli olan ve şimdi yine Selanik'te özel bir hastanede aktif olarak çalışan Prof. Dr. Spiros Papavramidis'in davetlisi olarak 17-24 Haziran 2014'te bir hafta süreyle Yunanistan'a gittim. Spiros'un Selanik'teki ve Grevena'nın Klimataki Köyündeki evlerinde misafir edildim. 
 21.06.2014 günü sabahı Spiros'un Klimataki evinden Spiros, Spiros'un arkadaşı Pavlantis ve ben jiple yola çıkarak Tekkenin olduğu yöne hareket ettik. Grevena'ya bağlı Tsotili beldesinin kuzey batı yönüne doğru yaklaşık 40 km giderek Tekkenin olduğu DRAGASIA (Orijinal yazılışı Δραγασιά) köyüne vardık.

Bu köyün arkasında sarp kayalık, ormanlık, ot, diken ve çalılıklardan oluşan bir büyük dağ ve tepe var. Köyün yanından bu tepenin belli bir noktasına kadar jiple gittik. Ondan sonra jiple gitme imkanı olmadığından yaklaşık 2-3 km kadar yürüyerek çalılıkların, otların, dikenlerin ve ormanın arasından zor da olsa Tekkenin olduğu yere vardık. Bu yolculuğumuz yaklaşık 3,5-4 saat kadar sürdü.
Sarp kayalık tepenin köye bakan bölümündeki zirvesinden yaklaşık 100-200 m kadar biraz aşağısında yamaçta, ormanlık alan içinde Tekkenin kuytu bir yerde olduğunu gördük.


Etraftaki duvar yıkıntılarından Tekkenin önceki dönemlerde kapalı bir mekan içinde olduğu, zaman içinde mekanın yıkıldığı anlaşılıyor. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere, Tekkenin bugünkü kalıntısı bir apartman bacasına benziyor. Aldığım bilgiye göre Tekkenin adının ODRION (STA ODRIA) olduğunu öğrendim."